Dokumenty do pobrania


Dokumenty do pobrania dostępne w Biuletynie Informacji PublicznejRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY ZA ROK 2010
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.pdf
REGULAMIN KONKURSU.pdf
FORMUARZ OFERTY do projektu Bliżej realiów rynkowych wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami.doc
DS zaproszenie gastronomia 2.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
Załącznik nr 2B do SIWZ.doc
Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
Załącznik nr 2A do SIWZ.doc
SIWZ POCZTA 2012.doc
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
Informacja o wyniku Konkursu.pdf
Ogłoszenie BZP telefonia stacjonarna 2012.pdf
SIWZ telefonia stacjonarna 2012.doc
Załączniki do konkursu na opracowanie projektu zagospodarowania działek.zip
Zalacznik do SIWZ dokumentacja techniczna.zip
1 - 20   21 - 28  


Wytworzył: DA - Jerzy Kosiński
Redagował: Administrator admin
Data publikacji: 1970-01-01 01:00
Data modyfikacji: 2009-02-23 16:12
Strona główna | Dostęp do informacji | Redakcja | Rejestr zmian | Statystyki | Kontakt