Statystyki


Nazwa strony Liczba odwiedzin
STRONA GŁÓWNA 58645
Ogłoszenia o zamówieniach 24875
Zamówienia Publiczne 19482
WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE 11908
INFORMACJE OGÓLNE 8904
Zarządzenia Rektora 8540
STUDIA I STUDENCI 7695
Dostęp do informacji 5863
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 5781
WłADZE UCZELNI 5051
Uchwały Senatu 4875
Kontakt 4779
STATUS PRAWNY 4230
MAJĄTEK 3381
Redakcja 3246
Przetargi 2651
KONKURSY 2526
Rektor 2458
Wydziały 2319
Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne 2185
Studenci 2111
Kanclerz 2024
Pomoc materialna i stypendia 1965
Statut PWSZ 1824
Prorektorzy 1776
Regulaminy i Instrukcje 1717
Ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej w 2012r. 1604
Opłaty 1594
Kontrola zarządcza 1426
Warunki rekrutacji 1409
Praktyki studenckie 1407
Ogłoszenia archiwalne 1336
Statut PWSZ 1322
Jednostki przy PWSZ 1303
Wydział Nauk Społecznych i humanistycznych 1295
Absolwenci 1262
Sprawozdanie roczne Rektora 1203
Regulamin studiów 1158
Dział Organizacji i Spraw Osobowych 1091
 1041
Akty prawne 1032
Dane statystyczne Uczelni  1016
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych 1011
Wydział Politologii 945
Ustawy Ministerstwa 941
Dział Administracyjno-Techniczny 849
Organizacje i koła studenckie 843
Współpraca z zagranicą 762
Dział Promocji i Wydawnictw 698
Kwestura 660
Konkurs na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Blizej realiów rynkowych  658
Zespół Radców Prawnych 621
Magazyn Materiałów Specjalnych 621
Biuro Rektora 620
Biblioteka 586
Audytor Wewnętrzny 585
Dział Badań, Projektów i Współpracy 585
 583
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy 575
Biuro ds. Obronnych i BHP 564
Nowa strona 522
Pełnomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych 520
Dom Studenta  476
Stan studentów 468
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej 422
DA.262-18/2012 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. W 410
Rozporządzenia 405
Liczba pracowników 398
Program Erazmus 397
 391
 379
 374
Akademickie Liceum Ogólnokształcące 370
Liczba pracowników 348
Program Leonardo da Vinci 328
Archiwum 255
Konkurs na opracowanie projektu zagospodarowania działek 234
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 221
 118
Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu lokali użytkowych w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnic 49
Nowa strona 21
Centrum Kształacenia Ustawicznego 14
Nowa strona A 6
 4
Biuro Podawcze - Kancelaria 1

Całkowita liczba odwiedzin: 241148
 
Strona główna | Dostęp do informacji | Redakcja | Rejestr zmian | Statystyki | Kontakt