MAJĄTEK Uczelni


 

Majątek Uczelni na dzień 1 stycznia 2008 r. wynosi   -    97 856 306,10 zł.

Z tego: na aktywa trwałe przypada  -80 286 608,30 zł

          na aktywa obrotowe           -17 569 697,80 zł.

Wytworzył: Zofia Stachniewicz
Redagował: Zofia Stachniewicz
Data publikacji: 2007-11-30 10:23
Data modyfikacji: 2012-07-06 15:26
Strona główna | Dostęp do informacji | Redakcja | Rejestr zmian | Statystyki | Kontakt